Trojan Ivan

Usmívající se starší muž v bílém plášti.

Ivan Trojan se narodil 30.6.1964 v Praze v tehdejším Československu. V mládí se chtěl stát profesionálním sportovcem. Tohoto snu se nakonec vzdal a rozhodl se kráčet v otcových šlépějích. Vystudoval Divadelní fakultu AMU a poté nastoupil do Realistického divadla. Hostoval i v Národním divadle.

Na svoji filmovou kariéru si musel počkat do svých 35 let. Po roce 2000 se však stal nejobsazovanějším filmovým hercem u nás.

V současnosti žije se svojí ženou Klárou Trojanovou-Pollertovou, která je také herečka a jejich čtyřmi syny.

2001 – Cena Thálie za mimořádný jevištní výkon

2003, 2004 – Český lev za vedlejší mužský herecký výkon

2008, 2013, 2015 – Český lev za hlavní mužský herecký výkon