VZNIK REKLAMY 1842

Vznik reklamy můžeme datovat k roku 1842. Proč ale reklama nevznikla ve Francii už 1630, když T. Renaudot umístil své první reklamní oznámení? Nebo když začal W. Tayler nabízet své služby v časopise ve Spojeném království?

Reklama do roku 1842 byla hlavně mluvená. Lidé prodávali přebytky, které by sami nespotřebovali. Díky Gutenbergově knihtisku se výroba reklamy zrychlila, ale reklama samotná nebyla ještě tak potřebná, jako když přišla průmyslová revoluce.  Tato revoluce nám přinesla vynálezy jako: fotoaparát, kolo, elektřina, parní stroj, automobil, tkalcovský stav, šicí stroj, telegraf nebo třeba otočné židle na kolečkách. Právě v tomto okamžiku začíná být reklama nezbytná, protože výrobci těchto moderních vynálezů potřebovali nějak lidem sdělit, že tyto vynálezy si vůbec můžou zakoupit a navíc díky obrázku, moli ukázat jak je používat. Rozjela se masová výroba a reklama měla vyvolat masovou spotřebu. Nastává zlatý věk reklamy a konec reklam, které jsme znali doposud.

Více o tomto období si můžete přečíst v knize Dějiny reklamy od autorů Stéphane Pincas a Marc Loiseau.

Jeden muž aniž by věděl, že tak činí, zapříčinil vznik reklamy,
kterou známe dnes

První reklamní agentura

1840 jistý Volney B. Palmer (1799 – 1864) zakládá ve Philadelphii ve státě Pensylvánie realitní kancelář, která se měla později stát první reklamní agenturou.

1842 Palmer rozšiřuje své obchodní praktiky a začíná vyřizovat reklamu v novinách. V této době už má disponovat s velkým seznamem klientů. Jeho působnost se rozšířila už i do okolních států.

1849 nastává změna. Palmer se doposud považoval spíše za novinového agenta, který pracuje spíše pro noviny než pro inzerenty. V tomto roce se však poprvé oficiálně označil za reklamního agenta.

Obraz sedícího V.B.Palmera

1850 vydává firma Volney B. Palmer reklamu sama na sebe, kde se označuje jako reklamní agentura. Prohlašuje, že zastupuje 1300 novin z celkového počtu 2000.

První inzerát na reklamní agenturu V.B.Palmer.
Stejně jako Palmerova působnost po světě rostla, tak i jeho konkurence. Avšak každý v této době věděl, že nejlepším reklamním agentem je V.B.Palmer. Po Palmerově smrti zakoupil jeho agenturu Francis W. Ayer, což byl mladý zbožný zástupce novin, který chtěl dosáhnout profesního uznání své práce. Ayer provádí revoluční změny a tím úplně mění styl reklamy a celkově i chování v reklamním průmyslu. Jako první zakládá umělecké oddělení v reklamní agentuře, přijímá copywritery na plný úvazek, mění způsob fakturace reklamy a nabízí svým klientům jasný systém placení, založený na provizi, což se stává standardem. V novinách si tak mohl zaplatit reklamu skoro každý, což mělo i své následky. Do novin se dostali inzeráty na různé šarlatánské nápoje a další podobné výrobky. Reklama naštěstí dokázala tuto pochybnou tradici překonat.

Reklamní plochy

V tomto období se poprvé objevují reklamní sloupy. Podle jejich vynálezce se jim také říkalo Liffasovy sloupy, které úplně změnily styl vylepování plakátů. Staré reklamní plakáty se tehdy umisťovaly na běžné domy, což mnohým lidem vadilo. Poprvé se měl tento sloup objevit v Berlíně již v roce 1855.

S myšlenkou prvního reklamního katalogu přichází Montgomery Ward v 1872.  Zákazník si na základě něho mohl objednat zboží přímo domů za pomoci poštovní donášky. Ward také provedl reklamní pokus. Zjistil, že reklama s obrázkem znamená větší tržby a že barevná reklama prodává 3x více zboží oproti černobílé.

Za první případ product placementu můžeme považovat knihu Cesta kolem světa za 80 dní z roku 1873, kde Jules Verne zmiňuje několik skutečných dopravních firem.

V roce 1882 je rozsvícena první světelná reklama na Times Square.

Prvním případem direct marketingu je rozeslání 8000 ručně psaných pohlednic od amerického obchodního domu Sears.

Práce v reklamě

Reklama se odděluje od obchodu a začíná tak její samostatný vývoj. Vznik reklam tak znamená, že vzniká i reklamní trh. Jsou položeny základy pro první reklamní profese. Během následujících let se svět měnil k nepoznání. O poloviny devatenáctého století do vypuknutí 1. světové války se významně zvýšila životní úroveň. Na konci 19. století vzniklo mnoho reklamních agentur, které fungují dodnes.
Toto je článek o lidech, kteří ať už vědomě či nevědomě zapříčinili vznik reklamy.