VÝVOJ REKLAMY DO ROKU 1842

Vývoj reklamy sledujeme už do pravěku, kde lidé při směně referovali o svém zboží. Na starověkých trzích se obchodníci zase překřikovali, aby nalákali zákazníky. Z tohoto období máme také dochovanou nejstarší písemnou památku. Středověk proběhl ve jménu značek, ale pro reklamu byl asi  nejpodstatnější novověk a vynález knihtisku.

Význam slova reklama není zcela zřejmý. V roce 1946 se objevila kniha Reklama a její technika od J. Brabce, která tvrdila, že slovo „reklama“ vychází z latinského reclamare – „znovu křičeti“, což mělo odkazovat na obchodníky, kteří vyvolávali na tržištích. Lidé se toho dost dlouho drželi, ale před pár lety začaly vycházet články, které zpochybňují toto tvrzení, neboť v latinsko-českém slovníku takové slovo nejde najít. Český Ottův slovník naučný z roku 1888 říká, že slovo reklama je přejaté z francouzštiny ve významu „veřejné vychvalování“. Kde se však objevilo poprvé? Vrátíme-li se k latinskému slovníku, objevíme slova:

repetitum = opakovaný
clamor = křik

Francouzština patří mezi románské jazyky, které se vyvinuly z latiny, takže můžeme předpokládat, že slovo reklama vzniklo původně z latinského slova či slov.

Pravěk a nejstarší reklama

Během mladší doby kamenné nastala neolitická revoluce – přechod k zemědělství, rybolovu, hrnčířství. Lidé tedy začali mít více jídla a keramického příslušenství, než byly sami schopni sníst nebo užít, takže je začali mezi sebou směňovat. Dnes mluvíme o tzv. barterovém obchodě (barter). Místa směny byla označována ohněm, který v noci zářil a ve dne byl vidět dým, což můžeme považovat za první světelnou reklamu. Lidé při směně referovali o svém zboží, takže nejstarším šiřitelem reklamy je lidský hlas.

Vývoj reklamy začíná už v pravěku, ale nebyla to taková reklama, jakou známe dnes

Starověká stará reklama

Ve starověku vznikají první peníze a začíná vývoj trhu, kde mohli všichni snadno vystavit své zboží, a aby se lidé dozvěděli, co kdo prodává, obchodníci křičeli přes celý trh a lákali ke koupi. Někteří v Římě měli profesionální vyvolavače, jiní dali pár sestercií vyvolávači na fóru informujícího o jednání senátu, aby občas mezi zprávy vložil nevinné hlášky referující kvalitu nějakého zboží od určitého kupce. Z této doby máme také dochované prví reklamní památky. Z Pompejí máme dochované firemní vývěsní štíty.
Dřevený nápis hospody umístěný na kamenné budově.

Nejstarší dochovaná historická reklama však pochází z Egypta. Má podobu inzerátu na papyrusu, na kterém se píše o odměně za dopadení uprchlého otroka. Tato první písemná reklama je v současnosti uložena v Britském muzeu.

Středověká tvorba reklamy

Středověk neměl na vývoji reklamy zásadní vliv, spíše by šel definovat jako období značek. Znaky byly umisťovány na oblečení, štíty a pomáhaly tak rozlišit nepřítele v boji nebo pro odlišení rodů erby. Preclík se stal symbolem pekařů, boty zase ševců. Obchodníci zde také začali označovat své výrobky piktogramy, aby nedošlo k záměně. Piktogram znamenal kvalitu. Nemohli se podepsat, protože mnoho lidí v té době neumělo číst. Tyto značky považujeme za začátek vzniku loga. Ve středověku byla reklama spíše považována za nedovolený prostředek a ten, kdo ho používal, tedy vychvaloval své zboží na úkor ostatních, byl považován za podvodníka.

Novověká tisková reklama

Podstatný vynález pro vývoj reklamy byl Gutenbergův knihtisk v roce 1447. S ním začínají vycházet první noviny a s nimi vzniká i nový reklamní prostředek – inzerát. V Anglii vzniká první reklamní inzerát prodávající modlitební knížky. Tištěná reklama měla mnohem více možností, mohla obsahovat mnohem více informací. Někteří považují za reklamu rozšíření tezí Martina Luthera. V tomto období novin a časopisů se začínají objevovat předchůdci reklamních agentur, a to reklamní zprostředkovatelé, kteří nabízeli v tisku reklamní prostory k prodeji. První plakáty lákaly na hry W. Shakespeara. V 18. století se objevuje nová tisková technika – litografie, která umožňuje první ilustrované plakáty. 1835 se v důsledku rozvoje automobilového průmyslu objevuje u cesty i první billboard.

Rok 1842 je zlomový pro vývoj reklamy.