HISTORIE REKLAMY

V KOSTCE

Historie reklamy se pravděpodobně píše už od těch dob, kdy se lidé v pravěku naučili mezi sebou směňovat zboží. Někteří považují za počátek reklamy ale až trošku pozdější dobu, kdy vznikl trh, protože slovo reklama (lat. reclamare) si překládají zhruba jako „opakovaný křik“, což odpovídá obchodní komunikaci za dob, kdy prodejci na trzích křičívali „kupte rybu, dobrá ryba, kupte rybu“.

Počátky dějin reklamy může každý vidět někde jinde. Každopádně nejstarší dochované písemné památky pocházejí ze starověkého Egypta.

Ve středověku můžeme vidět vznik grafické reklamy v tom, jak si tvůrci označovali svá díla. Například zespoda váz kreslili znak, aby se poznalo, kdo je vyrobil. O těchto znacích se mluví jako o předchůdcích dnešních log.

Ovšem tištěná reklama jako letáky, plakáty či inzeráty v novinách se objevují až v novověku s příchodem knihtisku.

Důležitý milník pro historii reklamy nastává v 19.století. Stejně jako u psychologie, kdy její začátek můžeme vidět ve vzniku samotného myšlení, tak většina se shoduje, že její vznik je připisován roku 1879. V tomto roce byla totiž založena první psychologická laboratoř. Stejně tak za vznik reklamy je u mnohých považován rok 1842, kdy byla založená první reklamní agentura. Lze se shodnout na tom, že od tohoto roku můžeme sledovat vývoj moderní reklamy, jakou známe dnes. Její předchůdce – stará reklama se vyvíjela již od těch dob, kdy produkce výrobků a služeb se zvýšila natolik, že jeden člověk je nebyl schopen spotřebovat.

Rozvoj 20.století nám přináší média jako rozhlas, rádio,televize a internet. Pro ČR (ČSR), ale nastává těžká doba. Příchod komunistického režimu znamená také příchod socialistické reklamy propagující politické zájmy.

Dnešní reklamy jako billboardy, PPC či TV spoty jsou už všem asi jistě známé…

Rozcestník:

Historie reklamy 1

Dřevený nápis hospody umístěný na kamenné budově.

VÝVOJ REKLAMY DO 1842

Historie reklamy 2

První inzerát na reklamní agenturu V.B.Palmer.

VZNIK REKLAMY 1842

Historie reklamy 3

Webová stránka přeplněná množstvím reklam.

MODERNÍ REKLAMA