ZÁKON O REKLAMĚ

Působení reklamy jako prostředku masové komunikace se obávali už představitelé habsburské monarchie. Ti se se jí ale obávali z politických důvodů. Zatímco v dnešní době jde v hospodářské soutěži spíše o nekalé praktiky reklamy, které dnes kontrolujeme pomocí zákonů.

Zákon o reklamě řeší tyto nekalé praktiky:

Klamavá reklama

= komerční reklama, která podporuje odbyt daného produktu klamavými informacemi
Dvě tabulky mléčné čokolády v červeno-modrém obalu.

Klamavé označování zboží nebo služby

= takové označení, které může vyvolat mylnou domněnku

„Vymodlený božský jogurt Oikos.“

Vyvolání nebezpečí záměny

= soutěžitel se připodobňuje někomu jinému nebo se za něj rovnou vydává

Žlutá plochá budova s červeným lemováním oken.
Šedá budova se žluto-červeným lemováním vchodu.

Parazitování na pověsti

= záměrné zneužití pověsti závodu, výrobku či služby pro získání prospěchu

„Panenka Petra je kamarádka Barbie.“

Zlehčování

= soutěžitel se snaží zlepšit pozici na trhu tím, že poukazuje na domnělé či skutečné nedostatky svých konkurentů

„Jar je lepší než jiné prostředky na mytí nádobí v průhledných obalech.“

Srovnávací reklama (pokud není dovolena jako přípustná)

= reklama, která přímo či nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží/službu

Dotěrné obtěžování

= osobě jsou předkládány reklamy, u kterých je zatajeno, kde jejich odběr může osoba ukončit
Webová stránka pro zrušení odběru novinek do emailu.

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí

= při snaze získat přednost v hospodářské soutěži je ohrožené vlastní či cizí zdraví

Zákon o regulaci reklamy v plném znění najdete na stránce Zákonyprolidi.cz, včetně zákonu o reklamě léčiv, tabákových výrobků, alkoholu a dalších …

Jak se říká, právo je jen minimum morálky. Stejně tak zákon o reklamě nezahrnuje všechno. Sám reklamní trh si vytvořil pravidla pro vlastní regulaci. Tato samoregulace se vyvíjí a mění společně s trhem. Rada pro reklamu je orgán, který má za úkol prosazovat tyto pravidla. Všechny zásady reklamy, které si trh utvořil, si můžete přečíst v dokumentu zvaném Kodex reklamy.