TVORBA REKLAMY

Známe spoustu druhů reklam, například televizní reklamu, facebook reklamu… Každý druh reklamy se tvoří jinak. Na natočení televizní reklamy musí pracovat celý tým lidí, na facebook reklamě může pracovat jeden grafik, ale každá kreativní reklama začíná u kreativního nápadu. Zajímá vás tedy, jak se tvoří reklama? Kde se berou ty nápady na reklamu? Na tyto otázky našel nejlepší odpověď marketingový guru Karel Novotný, též známý pod svojí přezdívkou MINDLESS.
Černobílá podobizna obličeje muže s fousy a brýlemi.

Tvorba reklamy podle Karla Novotného (Mindless.cz)

Výroba reklamy začíná v hlavě kreativního člověka. Co ale dělat, když už dochází nápady? Karel „MINDLESS“ Novotný používá metody reklamy, které povzbuzují myšlení člověka ke kreativitě a lze je použít na každý produkt:

1. Absurdní alternativa
Přes složitý název spočívá tato metoda v jednoduché metafoře. Tuto techniku můžeme sledovat v každé reklamě na Snickers – Když máš hlad, nejsi to ty.

Muž nabízející naštvanému gremlinovi čokoládovou tyčinku.

2. Extrémní následek
Při této technice maximálně zesílíme nebo maximálně zeslabíme daný efekt. Na tuto techniku je expert Old Spice a její reklamní kampaň „Jsi muž, tak voň jako muž!

3. Inverze
Inverze nebo-li obrat, znamená, že si představíme, jaké by to bylo, kdyby daná věc vůbec neexistovala. Tato technika se nevidí tak často.

Jak vytvořit reklamu u vás v hlavě už teď víte, ale nemusíte se držet jen těchto tří technik. Může vás napadnout něco z čista jasna. Ovšem myslete na to, že vaše reklama by měla vyčnívat nad těmi 20 000 reklamami, které je člověk schopen denně spatřit. Následná tvorba reklamy ve studiu nebo na počítači je už pak snazší :) 

Žena fotící Karla Novotného na podpatcích v ateliéru.