REKLAMNÍ SOUTĚŽE

Tvůrci reklam spolu neustále soupeří v různých reklamních soutěžích o ocenění. Mezi nejznámější soutěže v reklamní tvorbě patří:

REKLAMNÍ KATOVNA

Založeno: 2014
Probíhá: 1x týdně
Pořádá: Médiář a MarketingSalesMedia
Kategorie: (1) TV spot
Najdete na: www.mediar.cz/tema/reklamni-katovna/

Jedná se o projekt bez materiálního reklamního ocenění. Porota je složená z osobností českého reklamního a mediálního trhu. Výsledek hodnocení vzniká souhrnem osobního hodnocení každého porotce. Reklamní katovna se každý týden zaměřuje na ty nejvýraznější české kampaně.

ZLATÁ PECKA

Založeno: 1995 Probíhá: 1x ročně Pořádá: Asocicace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Kategorie: (1) TV spot (2) Billboard (3) Tisková inzerce (4) Plakát (5) Product placement (6) Internetové reklamní formáty (7) Multimediální a internetová prezentace (8) PR (9) Nejlepší herec v reklamě Najdete na: www.zlatapecka.cz Kreativní soutěž Zlatá pecka probíhá pouze v České republice. Je více než jiné soutěže zaměřená na uměleckou složku v reklamě. Porotu tvoří české osobnosti z uměleckých a odborných oborů.

CREATIVE AWARDS

Založeno: 1993
Probíhá: 1x ročně
Pořádá: Art Directors Club
Kategorie: (1) Print (2) Outdoor (3) Film (4) Radio (5) Direct marketing (6) Digital (7) Best use of Media (8) Branded content (9) Design (10) Craft (11) Innovation (12) Online Campaign (13) Integrated Campaign
Najdete na: www.adc-czech.cz

Creative Awards je asi nejstarší soutěž reklamní tvorby s největším množstvím různých kategorií. Výhercům je udělována trofej tzv. Louskáčka. Porota se skládá z lidí různých národností, kteří vynikají v reklamním oboru. Art Directors Club Czech Republic je totiž součástí Art Directors Club Europe. České reklamy jsou hodnoceny na základě využití kreativity a dalších specifik jednotlivých kategorií.

EFFIE AWARDS

Založeno: 1997 v ČR
Probíhá: 1x ročně
Pořádá: Asociace komunikačních agentur
Najdete na: www.effie.cz

Nejedná se přímo o soutěž o nejlepší reklamu, ale o nejefektivnější využití reklamních nástrojů. Porota se skládá z členů komunikačních, mediálních a výzkumných agentur, ale i odborných novinářů a jiných expertů. EFFIE má navíc dvě mezinárodní formy – Euro EFFIE a Global EFFIE, kam se mohou přihlásit reklamy, které působili ve více zemích.

ŽIHADLO

Založeno: 2007
Probíhá: 1x ročně
Pořádá: Neziskovky
Kategorie: (1) Tištěná reklama (2) Televizní a kino spot (3) Rozhlasový spot (4) Internetová kampaň (5) Cena veřejnosti
Najdete na: www.zihadloroku.cz

Soutěž Žihadlo se pořádá, aby ocenila konkrétně nejlepší veřejně prospěšné reklamy. Zaleží jim v soutěži nejvíce na tom, aby kampaně byly smysluplné. Hlavní myšlenkou společnosti je podpora neziskových organizací a šíření filantropie.

Mimo reklamní katovnu, je nutné se do soutěží osobně přihlásit, zaplatit poplatek a splňovat řadu náročných podmínek. Tyto body tak mnoho reklam vyloučí z účasti na soutěži. Na blogu Mouse Marketing najdete nový pohled na hodnocení a to podle psychologie reklamy.