CO JE REKLAMA?

„Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pakou obchodu, neboť není uměním zboží vyrobiti, ale uměním prodati, doporučiti je. Reklama jest alfou a omegou obchodu. Ona byla pro všechny časy a bude, pokud lidstvo nevyhyne. Reklamu činí obchodník svému zboží, učenec své knize, kněz svému náboženství a mocnář své říši. Nemožno plouti proti proudu, plujme tedy s ním!“

Tato definice reklamy pochází z knihy Moderní reklama od českého spisovatele Zdenka Šindlera z roku 1906. Přesto, že je toto vysvětlení už přes sto let staré, neztratilo na pravdě. Co je vlastně ale pravda? Podíváme-li se do historie reklamy, dočteme se, že reklama vznikla tak, že lidé na trhu vychvalovali své zboží lidem okolo. Přes její dlouhý vývoj, dnes nemáme ucelenou definici pro reklamu. Koukněme se na tyto příklady:

Definice reklamy č.1 z Marekting Journalu:  Reklama oslovuje co nejvíce potencionálních zákazníků ze všech druhů dostupných médií tak, aby v nich vyvolala nákupní reakci, zdůrazňuje určitý produkt pod konkrétní značkou, sdělení musí být zábavné s určitým nápadem, strategicky zpracováno a v poslední řadě vhodně umístěno v čase i médiích.

Podle tohoto objasnění musí reklama využívat všechny média, vyvolat nákupní reakci, zdůrazňovat produkt a být vtipná. Tím pádem, pokud využívá firma je jedno médium, není to reklama. TV spoty, které mají za cíl jen rozšířit pojetí o značce, také nejsou reklamu, protože nevyvolávají nákupní reakci. Služby v této definici nejsou vůbec zahrnuty a veškerá propagace, která vás nerozesměje, také není reklamou.

Definice reklamy č.2. od Marketing Mind: Reklamou se rozumí jakákoli placená forma nepřímého představení a propagace zboží, služeb či myšlenek, zprostředkovaná zpravidla reklamní agenturou/specialistou na reklamu.

Toto vysvětlení není zase tak špatné, ale zahrnuje podmínku, že za reklamu se musí vždy platit, což vylučuje vlastně všechny příspěvky všech firem na sociálních sítích. Také byste k této definici potřebovali ještě vysvětlit pojem „nepřímé představení“.

Definice reklamy č.3 nám vyhodí Google po zadání otázky „Co je to reklama?“: Reklama může být placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje.

Tento výklad je asi nejlepší, ale nezahrnuje všechno, co by měl.

Jak právo vysvětluje pojem reklama, se dočtete zde. Ovšem laikovi to moc samozřejmě neřekne. Na stránce www.elaw.cz vysvětluje pan MUDr. Vavrečka, že ze zákona vyplývá, že reklama je typ chování konkrétního subjektu. Stejně tak si ale můžeme definovat např. šikanu. Dokážete si představit, že vylepujete na sloup šikanu?

Na otázku „Co je reklama?“ nelze podle dostupných zdrojů odpovědět!

Kde reklama začíná a končí, nikdo neví. Pro lepší pochopení je dobré si definovat rozdíl mezi reklamou a reklamní kampaní. Pro běžného laika stačí výše uvedené definice a vědět, že reklama ≠ marketing.

Svět reklamy je totiž natolik velký, že odpověď na otázku „Co je reklama?“ by mohla mít formu celé knihy a stejně by asi nezahrnula všechno.